Κοινωφελή εργασία 2021

Προγράμματα Κατάρτισης

Ξεκινούν άμεσα!!!!

Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελουμένων:

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα κατάρτισης - πληροφορικής, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται σε συγκεκριμένο Δήμο
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση

Έναρξη live διαδικτυακών μαθημάτων

Από σήμερα και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου , τα μαθήματα μας θα γίνονται μόνο διαδικτυακά!

Α. ΖΟΟΜ

Κοινωφελής Εργασία 2020

Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για 36.500 προσλήψεις σε Δήμους

Ξεκινούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία και θα διαρκέσουν έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου!

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης


Το πρόγραμμα αφορά σε 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες κ.α.

Περισσότερα

Ταχύρρυθμα τμήματα Πληροφορικής στη DATA
Τμήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
Ξεκινούν κάθε Δευτέρα από 15-6-2020 , ώρα 10.00 το πρωί
Διάρκεια ολοκλήρωσης διπλώματος 3 έως 6 εβδομάδες.

Πληροφορίες εγγραφές στο www.datachios.com
και στη DATA, Στεφ. Τσουρή 61, τηλ. 2271041764

Περισσότερες Πληροφορίες

DATA
2271041764, 6937304095

Πιστοποιητικό πληροφορικής σε μια εβδομάδα από 270 ευρώ για:

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με την κατηγορία η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ,

Ταχύρρυθμα Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής για ΑΣΕΠ σε μια εβδομάδα!!!

 

Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής ΑΣΕΠ 3 Ενοτήτων

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις 3 βασικές ενότητες του ΑΣΕΠ (επεξεργασία κειμένου WORD, υπολογιστικά φύλλα EXCEL, υπηρεσίες διαδικτύου INTERNET)

Έναρξη τμημάτων κάθε Δευτέρα , εξετάσεις πιστοποίησης κάθε Παρασκευή. Τμήματα πρωινά και απογευματινά. Διάρκεια 1 έως 2 εβδομάδες.

Εκπαίδευση στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων

Windows 10 - Office 2016

Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής 6 Ενοτήτων (απόκτηση πλήρους διπλώματος για ΑΣΕΠ)

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις 6 ενότητες (επεξεργασία κειμένου WORD, υπολογιστικά φύλλα EXCEL, υπηρεσίες διαδικτύου INTERNET, παρουσιάσεις POWERPOINT, Διαχείριση αρχείων WINDOWS, βάσεις δεδομένων ACCESS)

Έναρξη τμημάτων κάθε Δευτέρα , εξετάσεις πιστοποίησης κάθε Παρασκευή. Τμήματα πρωινά και απογευματινά. Εκπαίδευση στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων.Διάρκεια 2 έως 3 εβδομάδες.

Windows 10 - Office 2016

Ταχύρρυθμα Τμήματα Αγγλικών διάρκειας 2 μηνών

Πιστοποίηση TIE (αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ) επίπεδα Β2, C1, C2.

Χαμηλό κόστος . Έναρξη τμημάτων 2 φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο)

Σπουδές Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής ,

Πληροφορικής, Τουριστικών, Κομμωτικής

Διάρκεια σπουδών 1 έως 2 έτη

Σπούδασε Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική


Διάρκεια σπουδών ένα έτος υποχρεωτικό (το δεύτερο είναι προαιρετικό, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα. Η σχολή μας είναι η πρώτη σχολή στην Ελλάδα που αναγνωρίζεται από την παγκόσμια κοινότητα των Chef, WACS.

Σπούδασε Security

(Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας)

Διάρκεια σπουδών ένας μήνας (105 ώρες), πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

  • Μάθετε περισσότερα

Σπούδασε Τεχνικός Υπολογιστών Δικτύων

Διάρκεια σπουδών ένα έτος, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

Σπούδασε Κομμωτική


Διάρκεια σπουδών ένα έτος, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

Τελευταία νέα