Ξεκινούν οι εξετάσεις Πληροφορικής για ΑΣΕΠ από Παρασκευή 23/04/2021

Ξεκινούν οι εξετάσεις Πληροφορικής για ΑΣΕΠ από Παρασκευή 23/04/2021


Πιστοποιητικό πληροφορικής σε μια εβδομάδα από 270 ευρώ για ΑΣΕΠ

Έναρξη live διαδικτυακών μαθημάτων

Από σήμερα και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου , τα μαθήματα μας θα γίνονται μόνο διαδικτυακά!

Α. ΖΟΟΜ

Ταχύρρυθμα τμήματα Πληροφορικής στη DATA
Τμήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
Ξεκινούν κάθε Δευτέρα από 15-6-2020 , ώρα 10.00 το πρωί
Διάρκεια ολοκλήρωσης διπλώματος 3 έως 6 εβδομάδες.

Πληροφορίες εγγραφές στο www.datachios.com
και στη DATA, Στεφ. Τσουρή 61, τηλ. 2271041764

Περισσότερες Πληροφορίες

DATA
2271041764, 6937304095

Ταχύρρυθμα Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής για ΑΣΕΠ σε μια εβδομάδα!!!

 

Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής ΑΣΕΠ 3 Ενοτήτων

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις 3 βασικές ενότητες του ΑΣΕΠ (επεξεργασία κειμένου WORD, υπολογιστικά φύλλα EXCEL, υπηρεσίες διαδικτύου INTERNET)

Έναρξη τμημάτων κάθε Δευτέρα , εξετάσεις πιστοποίησης κάθε Παρασκευή. Τμήματα πρωινά και απογευματινά. Διάρκεια 1 έως 2 εβδομάδες.

Εκπαίδευση στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων

Windows 10 - Office 2016

Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής 6 Ενοτήτων (απόκτηση πλήρους διπλώματος για ΑΣΕΠ)

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις 6 ενότητες (επεξεργασία κειμένου WORD, υπολογιστικά φύλλα EXCEL, υπηρεσίες διαδικτύου INTERNET, παρουσιάσεις POWERPOINT, Διαχείριση αρχείων WINDOWS, βάσεις δεδομένων ACCESS)

Έναρξη τμημάτων κάθε Δευτέρα , εξετάσεις πιστοποίησης κάθε Παρασκευή. Τμήματα πρωινά και απογευματινά. Εκπαίδευση στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων.Διάρκεια 2 έως 3 εβδομάδες.

Windows 10 - Office 2016

Ταχύρρυθμα Τμήματα Αγγλικών διάρκειας 2 μηνών

Πιστοποίηση TIE (αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ) επίπεδα Β2, C1, C2.

Χαμηλό κόστος . Έναρξη τμημάτων 2 φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο)

Σπουδές Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής ,

Πληροφορικής, Τουριστικών, Κομμωτικής

Διάρκεια σπουδών 1 έως 2 έτη

Σπούδασε Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική


Διάρκεια σπουδών ένα έτος υποχρεωτικό (το δεύτερο είναι προαιρετικό, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα. Η σχολή μας είναι η πρώτη σχολή στην Ελλάδα που αναγνωρίζεται από την παγκόσμια κοινότητα των Chef, WACS.

Σπούδασε Security

(Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας)

Διάρκεια σπουδών ένας μήνας (105 ώρες), πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

  • Μάθετε περισσότερα

Σπούδασε Τεχνικός Υπολογιστών Δικτύων

Διάρκεια σπουδών ένα έτος, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

Σπούδασε Κομμωτική


Διάρκεια σπουδών ένα έτος, πιστοποιημένο δίπλωμα, οικονομικά δίδακτρα.

Τελευταία νέα