Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο Εκπαιδευτής Διά βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Διά βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.) ορίζεται ως εκείνος που έχει γνώσεις ενός επαγγελματικού πεδίου-εργασιακού χώρου και των συναφών με αυτόν γνωστικών αντικειμένων, με έμφαση στην κριτική κατανόηση θεωριών, αρχών και διαδικασιών. Εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους, υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διεργασία διευκολύνοντας τους ενήλικες και στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα της κατάρτισης να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να προσαρμόζονται δημιουργικά στην αλλαγή.
Με την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Διά βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. επιδιώκει να αναπτύξει ένα φάσμα δημιουργικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα του κοινωνικού και εργασιακού χώρου, δημιουργώντας ευκαιρίες για επανασχεδιασμούς της κοινωνικής και επαγγελματικής δράσης τόσο των ενηλίκων καταρτιζόμενων όσο και των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Ο Διά βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. μέσα από σύνθετες τεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή/και προγράμματα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων συνθέτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την διά βίου-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων ή ομάδων ως περιεχόμενο και ως διαδικασία.

Πρόγραμμα σπουδών:

  • Εισαγωγικές έννοιες Εκπαίδευσης, ιστορική εξέλιξη - εκπαιδευτική πολιτική
  • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες Στόχοι
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτή
  • Θεωρητικό πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Μεθοδολογία Σχεδιασμού - Κοινωνικοoικονομικό - Πολιτισμικό πλαίσιο
  • Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα: https://www.iekdata.com/eidikotites/ekpaideytis-enilikon/