Ενημέρωση σπουδαστών μαγειρικής

2020-04-03

Βιντεομαθήματα ανεβαίνουν καθημερινά, αφού τα δείτε μπορείτε να στείλετε μηνύματα στους καθηγητές σας για να σας λύσουν τυχόν απορίες και πρέπει μέχρι το τέλος κάθε 2 εβδομάδων να αποστέλλετε τουλάχιστον 2 συνταγών φωτογραφίες που εκτελέσατε.