Μάγειρας Chef

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων :

Μάγειρας/ισσα (Cook) ορίζεται ο/η επαγγελματίας, ο/η οποίος/α γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. Η κουζίνα αυτή μπορεί να βρίσκεται σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους.

Ειδικότερα ο Μάγειρας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:

• την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,

• τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,

• την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.

• τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,

• τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων,

• την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :5221

Πιστοποίηση

1. Πιστοποίηση Chef(ΕΣΥΔ Εθνικό σύστημα διαπίστευσης)

2. Πιστοποίηση Chef NOCN/GateHouse (Αναγνωρισμένος Βρετανικός Οργανισμός)

3. Πιστοποίηση WACS(μετά από σπουδές 2 ετών)

Παγκόσμια Αναγνώριση Σπουδών Μαγειρικής από τον Διεθνή Οργανισμό WACS (World Accociation of Chefs Societies). H μοναδική Σχολή στην Ελλάδα με αυτή την Πιστοποίηση. DATA , WACS APPROVED SCHOOL, CHIOS, GREECE.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Στοιχεία μαγειρικής τέχνης, στοιχεία εστιατορικής τέχνης, αγορανομικοί κανόνες, στοιχεία ελέγχου εμπορευμάτων, στοιχεία ποιότητας τροφίμων, αρχές κοστολόγησης, στοιχεία διαιτητικής , κανόνες υγιεινής ασφάλειας, στοιχεία εργατικής νομοθεσίας, βασικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ξένη γλώσσα, κανόνες και μέθοδοι επεξεργασίας πρώτων υλών, τεχνικές επίβλεψης καθοδήγησης προσωπικού, κανόνες μεριδοποίησης.


Δυνατότητες απασχόλησης

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Πλοία

Κρουαζιερόπλοια

Catering

Νοσοκομεία

Παιδικοί σταθμοί, Σχολεία

Ιδρύματα

Βιομηχανίες τροφίμων