Πιστοποίηση Προχωρημένου Επιπέδου Πληροφορικής PC Expert

Κλασσικός τρόπος εκπαίδευσης με καθηγητή σε WORD - EXCEL - ACCESS - POWERPOINT με Windows 10 & Office 2016 σε 3-4 εβδομάδες περίπου*.

  • Απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος Πληροφορικής GlobalCert Master in Office Πλήρες 4 ενότητες (αποδεικνύει τις βαθύτερες γνώσεις στους υπολογιστές και στο Office)
  • Κόστος διδάκτρων + εξέταστρων + εκδόσεις  πιστοποιητικού
Δωρεάν επανεξέταση
450,00 €