Πιστοποίηση Πληροφορικής 3 Ενοτήτων

Πιστοποίηση Πληροφορικής 3 Ενοτήτων

Περιλαμβάνονται Μαθήματα , παράβολα Διπλώματος , έκδοση διπλώματος, δωρεάν επανεξετάσεις. Διάρκεια Μαθημάτων 1-2 εβδομάδες

270,00 €