Πιστοποίηση Πληροφορικής 6 ενοτήτων

Πιστοποίηση Πληροφορικής 6 ενοτήτων.

ΠΑΚΕΤΟ 2: 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΕΠ (WINDOWS 10, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, INTERNET σε Office 2016)

Κλασσικός τρόπος εκπαίδευσης με καθηγητή σε WORD - EXCEL - INTERNET - WINDOWS - POWERPOINT- ACCESS με Windows 10 & Office 2016 σε 2-3 εβδομάδες.

  • Απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος Πληροφορικής GlobalCertIntermediate Πλήρες (αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο).
  • Κόστος διδάκτρων + εξέταστρων+ έκδοση πιστοποιητικού
  • Δωρεάν επανεξέταση
470,00 €