Εξετάσεις της 17/1/2020

2020-01-19

100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής . Συγχαρητήρια!!!
100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής . Συγχαρητήρια!!!