Νέα τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής για ΑΣΕΠ

2020-01-19

Νέα τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής για ΑΣΕΠ από Δευτέρα , πρωινό τμήμα 11 πμ, απογευματινό τμήμα 7μμ.