Δίδακτρα + Πιστοποίηση Receptionist

Δίδακτρα + Πιστοποίηση Receptionist

80 ώρες elearning + Πιστοποίηση από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα Gatehouse Awards.

350,00 €