Αγγλικά για Ενήλικες

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης DATA αντιλαμβανόμενοι ότι η πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Business & Communication English, σε συνδυασμό με την εκμάθηση των Νέων Τεχνολογιών αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων, αναπτύξαμε συνεργασίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματικά ξεχωρίζουν.
Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας με καθηγητή και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για σίγουρη επιτυχία.

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο, προσφέρει γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική εκμάθηση στα Αγγλικά. Τα μαθήματα στα Αγγλικά γίνονται και μέσω υπολογιστή στο κέντρο μας.

Πρωτοποριακή Μέθοδος εκπαίδευσης και πιστοποίησης Αγγλικών από 2 έως 3 μήνες.

Όλα τα επίπεδα από LOWER (B2) , ADVANCED(C1), PROFICIENCY (C2)